CSR

Contour Design perustettiin vuonna 1995, ja sen johtoajatuksena on alusta saakka ollut tavallisen toimistotyöntekijän työelämän parantaminen ergonomian ja ehkäisevien toimien avulla. Tiedämme, että toimialamme voi vaikuttaa yhteiskuntien sosiaalisiin ja ympäristöolosuhteisiin niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin, mutta uskomme, että hyvä ja kannattava liiketoiminta on mahdollista kestävän ja vastuullisen toiminnan ansiosta – ei siitä huolimatta.

Kestävyys

Tästä voit lukea lisää siitä, miten Contourin arvot toteutuvat käytännössä eettisinä ja yhteiskuntavastuullisina tekoina. Olemme avoimia ja rehellisiä työssämme ja viestinnässämme. Läpinäkyvyys on osa vastuunkantoamme, ja pyrimme sen avulla auttamaan yhteiskuntia kehittymään sosiaalisesti, ympäristönsuojelullisesti ja taloudellisesti. Vastaamme yhdessä liiketoimintamme vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Download Sustainability Report

Painopisteenä ympäristö

Contour Design valmistaa korkealaatuisia tuotteita, jotka on suunniteltu kestämään käyttöä useita tunteja päivässä monien vuosien ajan. Keskitymme siis varmistamaan, että tuotteistamme ei tule osaa poisheittämisen kulttuuria, joka vaikuttaa kielteisesti ympäristöömme.

Periaatteemme

Kiertotalousmallissa on kyse kierrätystaloudesta ja pohjimmiltaan materiaalien ja tuotteiden pitämisestä kiertoradalla mahdollisimman arvokkaina mahdollisimman pitkään. Se tarkoittaa resurssien kierrätystä tai jopa parempaa sellaisten tuotteiden korjaamista tai parantamista, jotka muuten päätyisivät jätteeksi. Täältä voit lukea enemmän kiertotalousmallista

Tuotteidemme huollon suhteen olemme tehneet tukipalveluumme yhteydenoton helpoksi varmistaaksemme, että Contour-tuotteesi kestää useita vuosia. Samasta syystä emme valmista uusia malleja joka vuosi, vaan pidämme kiinni niistä tuotteista, joiden on huomattu vastaavan asiakkaidemme tarpeita.

Kierrätyspakkaukset

Sovellamme samaa ajattelutapaa pakkauksiimme. Se tarkoittaa, että olemme alkaneet käyttää pakkauksissamme kierrätyskartonkia.

Tuotevalmistajana Contour Designilla on suuri vastuu siitä, miten maapallon resursseja käytetään ja hyödynnetään. YK on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä jätteen muodostuminen vähenee olennaisesti ennaltaehkäisyn, vähentämisen, kierrättämisen ja uusiokäytön avulla. Juuri tämän tavoitteen tiimoilta olemme alkaneet kehittää kierrätettävää pakkausta.

Muovista on paljon haittaa

Pakkauksiin liittyy luonnollisesti useita haasteita ja sudenkuoppia, ja juuri niihin aiomme keskittyä työssämme kiertotalouden puolesta. Suuret haasteet merkitsevät nimittäin useimmiten myös suuria mahdollisuuksia, ja juuri niitä on näkyvissä myös pakkausten osa-alueella. Euroopan komissiolta saadut luvut puhuvat puolestaan:

  • Euroopassa valmistetaan vuosittain 58 miljoonaa tonnia muovia, josta 40 prosenttia käytetään pakkauksiin.
  • Euroopassa muodostuu vuosittain 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, ja tästä 59 prosenttia on peräisin pakkauksista.
  • Mereen päätyy vuosittain 5–13 miljoonaa tonnia muovia, mikä vastaa 80 prosenttia maailman merien saasteista.

Kierrätys

Contour Design pyrkii siirtymään 100-prosenttisesti kierrätyspahviin. Kiertotalouden ja YK:n jätemäärän vähentämistavoitteiden edistämiseksi pyrimme lisäksi poistamaan tuotepakkauksistamme kaiken muovin. Kannustamme myös kaikkia käyttäjiämme kierrättämään tuotepakkaukset, jotta ne voidaan uusiokäyttää oikein ja mahdollisimman tehokkaasti.

Läpinäkyvämpi toiminta

Voidaksemme saavuttaa paremman läpinäkyvyyden ulkoisessa viestinnässämme aiomme jatkossa selkeyttää ja tarkentaa raporttejamme. Meille on tärkeää viestiä mahdollisimman rehellisesti ja ymmärrettävästi. Ei ainoastaan voidaksemme tarjota sinulle kuluttajana mahdollisuuden valita tuotteet valistuneen tiedon perusteella, vaan myös siksi, että haluamme kannustaa muita yrityksiä toimimaan kestävällä tavalla ja sisällyttämään kestävyystiedot omaan raportointiinsa.

Seuraa kehitystämme

Alta voit seurata etenemistämme kohti 100-prosenttisesti kierrätettävää ja muovitonta pakkausta. 

Lista koskee Contourin omaa varastoa ja on viimeksi päivitetty 29.10.2020.

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Contour haluaa osaltaan edistää kestävää kehitystä, ja tämän pyrkimyksen tukemiseksi olemme liittäneet työmme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteet kannustavat ja innostavat meitä, mutta asettavat myös kestävän kehityksen seuraaviin edistysaskeliin liittyviä päämääriä.

Tavoite 12: Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Contour on luopumassa täysin muovin käyttämisestä pakkauksissaan ja alkaa sen sijaan käyttää pelkästään kierrätyskartonkia.

12.2: Luonnonvarojen kestävä hallinta ja käyttö

Luopumalla muovin käytöstä pystymme vähentämään fossiilisten polttoaineiden kulutusta pakkausten valmistuksessa, ja kartonkia käyttämällä pystymme hyödyntämään uusiutuvista lähteistä saatavaa luonnollista materiaalia.

12.5: Huomattavasti vähemmän jätettä

Käyttämällä pakkauksissaan sataprosenttista kierrätysmateriaalia Contour pystyy vähentämään jätteen määrää merkittävästi, sillä kartongin kaltaisten materiaalien käyttöikä on jopa seitsenkertainen perinteisiin materiaaleihin verrattuna.

12.6: Kannusta yrityksiä ottamaan käyttöön kestäviä toimintatapoja ja raportoimaan kestävyydestä

Selkeän seurannan sekä tavoitteidemme etenemisemme, että prosessiemme raportoinnin avulla pystymme lisäämään avoimuutta ja uskottavuutta sekä alalla että asiakkaidemme keskuudessa. Toivomme, että tämä työnkulku kannustaa muita alan yrityksiä tekemään samoin.