Sairauspoissaolot minimiin yrityksessäsi

Työperäiset sairaudet aiheuttavat vuosittain suuria kustannuksia niin yrityksille kuin työntekijöille. Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen säästää sekä ihmisiä että rahaa, ja siksi yritysten kannattaakin panostaa siihen järjestelmällisesti.
sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot kuormittavat sekä työntekijää että yritystä

sairauspoissaolot

Rasitusvammoista kärsivä työntekijä maksaa kovan hinnan sekä taloudellisesti että fyysisesti.

Sairauspoissaolot muodostavat merkittävän menoerän, joten yritysten kannattaa suhtautua niihin vakavasti. Sairauspoissaolon hinta on paljon enemmän kuin vain itse sairausloman aikainen työvoimavaje, sillä se vähentää työtehoa ja työntekijän tyytyväisyyttä vielä pitkään sen jälkeen, kun työntekijä on palannut töihin. Ehkäisemällä sairauspoissaoloja jo ennalta voidaan muun muassa vähentää tuottavuuden laskusta johtuvia kuluja sekä sairauspoissaoloon mahdollisesti kuuluvia sijais- ja perehdytyskuluja.
sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot – miten niitä voidaan ehkäistä?

Sairauspoissaolot voivat johtua monesta asiasta, joten niiden ehkäiseminen vaihtelee sairauspoissaolon syyn mukaan. Dialogi ja keskustelu ovatkin ensimmäinen askel, kun lähdetään selvittämään, miksi sairauspoissaolot ovat lisääntyneet tietyllä osastolla tai tietyssä yrityksessä. Myös työpaikkaselvityksellä voidaan selvittää sairauspoissaoloihin vaikuttavia asioita. Vaikka työntekijöiden sairauspoissaolot johtuisivatkin eri syistä, niitä voidaan yleensä vähentää lisäämällä työntekijöiden jaksamista päivän aikana. Sen tuleekin olennaisesti kuulua yrityksen sairauspoissaoloja ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Lue, miten rasitusvamma uhkasi freelance-suunnittelija David Carlssonin toimeentuloa

sairauspoissaolot

Miten jaksamista voidaan lisätä stressaavassa ympäristössä?

Jaksamisen lisääminen työpaikalla on vaikeaa, jos työ on stressaavaa esimerkiksi työtehtävien määrästä tai niukoista resursseista johtuen. Yksi tapa lisätä jaksamista on panostaa sopiviin työvälineisiin. Huonot työvälineet voivat kuluttaa työntekijän energiaa, jota tarvitaan työtehtävien ratkaisemiseen mutta jota tuhlaantuu esimerkiksi perinteisen tietokonehiiren kanssa tuskailuun. Voi olla vaikea uskoa, että esimerkiksi hiirenkäytön pienet liikkeet vaikuttavat suuresti jaksamiseen ja sitä kautta työtehtävien tekemiseen. Näin kuitenkin on. Coxitin suorittaman pohjoismaisen tutkimuksen osanottajista jopa 65 prosenttia koki, että ergonomiset työvälineet auttoivat heitä työskentelemään tehokkaammin. Myös muut eurooppalaiset tutkimukset ovat samoilla linjoilla.

Kokeile maksutta 14 päivää

Kokeile ergonomista hiirtä joka ehkäisee ja vähentää kiputiloja niskassa, hartioissa ja käsissä.
Valitse RollerMouse tai Unimouse.

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom