Mitä sairauspoissaolot maksavat?

Työterveyslaitoksen mukaan Suomen valtion ja kuntien työntekijät olivat keskimäärin 16,7 päivää poissa töistä sairauden takia vuonna 2017. Sairauspoissaolojen osuus työajasta koko Suomessa oli 4,3% ja sairauspäivärahaa maksettiin yleisimmin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin.
sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot maksavat pohjoismaisille yrityksille ja julkisyhteisöille satoja tuhansia euroja tuottavuuden laskuna ja lisääntyneinä kuluina

sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloihin liittyvät kulut

Sairauspoissaoloihin liittyvien kulujen arvioimisessa tulee ottaa huomioon kaikki yritykselle koituvat kulut. Työntekijän tuottavuus laskee yleensä jo ennen sairauslomaa, ja myös sairauspoissaolon jälkeen työteho on jonkin aikaa tavallista heikompi. Myös itse sairauspoissaolon aikana kuluja tulee esimerkiksi mahdollisen sijaisen palkkaamisesta, hallintokuluista tai muiden työntekijöiden ylityökorvauksista.
sairauspoissaolot

Miten sairauspoissaolojen hinta lasketaan?

Tämä vaihtelee yrityksestä ja työntekijästä toiseen, mutta perussääntönä voidaan tarkastella osaston keskimääräisiä palkkamenoja ja työntekijöiden lukumäärää. Yrityksen, toimialan tai maan keskimääräisen sairauspoissaoloprosentin perusteella voidaan laskea osaston tai yrityksen odotettavissa olevat sairauspoissaolokulut. Useimmissa yrityksissä luku on pelottavan suuri, mikä voi kannustaa yrityksen johtajia ennaltaehkäisemään sairauslomia ja sitä kautta laskemaan kuluja.

Lue, miten Jyske Bank ehkäisee yksipuolista työtä

sairauspoissaolot

Onko keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti sama kaikilla aloilla?

Valtion, kuntien ja hallintoalueiden sekä yritysten ja organisaatioiden välillä on suuria eroja sairauspoissaoloihin liittyen, sillä julkisella sektorilla sairauspoissaolojen osuus on huomattavasti suurempi kuin yksityisellä sektorilla. Myös toimialoittain on nähtävissä suuria eroja sairauspoissaoloprosenteissa. Onkin syytä määrittää omalle toimialalle sopiva vertailuarvo, kun yrityksen sairauspoissaololukuja halutaan verrata muihin yrityksiin.
sairauspoissaolot

Miten sairauspoissaolokuluja voidaan vähentää?

Yrityksen sairauspoissaoloja voidaan onneksi vähentää monin eri tavoin. Työpaikkaselvitys tarjoaa useita eri työkaluja ja toimenpiteitä, jotka voivat auttaa yrityksen sairauspoissaolojen ehkäisyssä. Ennaltaehkäisyllä on suuri merkitys, ja siihen onkin monia eri tapoja. Mikäli sairauspoissaolot johtuvat hiirikäsivaivoista, avuksi voivat olla ergonomiset tuotteet, kuten ergonominen hiiri ja näppäimistö.

Tutustu ergonomisiin tuotteisiimme tästä linkistä

Kokeile maksutta 14 päivää

Kokeile ergonomista hiirtä joka ehkäisee ja vähentää kiputiloja niskassa, hartioissa ja käsissä.
Valitse RollerMouse tai Unimouse.