Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys voi olla hyvä apu, kun halutaan panostaa yrityksen sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen. Työterveyslaitoksen mukaan noin kolmasosa sairauspoissaoloista johtuu fyysisestä ja psyykkisestä työympäristöstä. Suomen työturvallisuuslaki edellyttääkin, että työpaikkaselvitys kattaa myös sairauspoissaolot.
Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksen avulla voidaan parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja arkea työpaikalla

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys voi vaikuttaa yrityksen sairauspoissaoloihin

Työpaikkaselvitys kattaa monia eri asioita, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat työntekijöiden viihtymiseen ja arkeen ja sitä kautta myös yrityksen sairauspoissaoloihin. Suomen työturvallisuuslain mukaan yrityksen on otettava huomioon sairauspoissaolot työpaikkaselvityksessään. Näin sairauspoissaolot ovat työympäristöryhmän vastuulla.

Lue lisää työpaikkaselvityksestä täältä

Työpaikkaselvitys

Miten sairauspoissaolot ja työympäristö liittyvät toisiinsa?

Sairauspoissaolojen suuri määrä yrityksessä voi johtua monesta eri asiasta. Kyseessä on usein monitahoinen ongelma, joka vaatii kokonaisvaltaisia toimenpiteitä. Ratkaisun kannalta tärkeitä asioita ovat kartoittaminen, johtaminen, toimintakehykset, varhainen puuttuminen ja yhteinen vastuu. Työpaikkaselvitys auttaa yritystä järjestämään työympäristöhankkeita.
Työpaikkaselvitys

Kartoittaminen, vastuu ja toimintakehykset

Tehtävän laajuuden ymmärtämiseksi on tärkeää, että yrityksen sairauspoissaolot kartoitetaan tilastollisesti ja keskustelemalla työntekijöiden kanssa, olivatpa nämä olleet sairauslomalla tai eivät. Näin voidaan muodostaa kokonaiskuva, joka on oleellinen päätettäessä hankkeen laajuudesta ja vastuunjaosta. Sairauspoissaoloja koskeva työpaikkaselvitys edellyttää myös, että jo sairauslomalla oleville työntekijöille laaditaan pitävät suunnitelmat.

Kokeile maksutta 14 päivää

Kokeile ergonomista hiirtä joka ehkäisee ja vähentää kiputiloja niskassa, hartioissa ja käsissä.
Valitse RollerMouse tai Unimouse.