Kierrätettävät pakkaukset

Tuotevalmistajana Contour Designilla on suuri vastuu siitä, miten maapallon resursseja käytetään ja hyödynnetään. YK on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä jätteen muodostuminen vähenee olennaisesti ennaltaehkäisyn, vähentämisen, kierrättämisen ja uusiokäytön avulla. Juuri tämän tavoitteen tiimoilta olemme alkaneet kehittää kierrätettävää pakkausta.

Muovijäte on yksi suurimmista pahiksista

Pakkauksiin liittyy luonnollisesti useita haasteita ja sudenkuoppia, ja juuri niihin aiomme keskittyä työssämme kiertotalouden puolesta. Suuret haasteet merkitsevät nimittäin useimmiten myös suuria mahdollisuuksia, ja juuri niitä on näkyvissä myös pakkausten osa-alueella. Euroopan komissiolta saadut luvut puhuvat puolestaan:

Euroopassa valmistetaan vuosittain 58 miljoonaa tonnia muovia, josta 40 prosenttia käytetään pakkauksiin.
Euroopassa muodostuu vuosittain 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, ja tästä 59 prosenttia on peräisin pakkauksista.
Mereen päätyy vuosittain 5–13 miljoonaa tonnia muovia, mikä vastaa 80 prosenttia maailman merien saasteista.

Muoviton ja kierrätettävä pakkaus

Contour Design pyrkii siirtymään 100-prosenttisesti kierrätyspahviin. Kiertotalouden ja YK:n jätemäärän vähentämistavoitteiden edistämiseksi pyrimme lisäksi poistamaan tuotepakkauksistamme kaiken muovin. Kannustamme myös kaikkia käyttäjiämme kierrättämään tuotepakkaukset, jotta ne voidaan uusiokäyttää oikein ja mahdollisimman tehokkaasti.

Entistä läpinäkyvämpi pakkaus

Voidaksemme saavuttaa paremman läpinäkyvyyden ulkoisessa viestinnässämme aiomme jatkossa selkeyttää ja tarkentaa raporttejamme. Meille on tärkeää viestiä mahdollisimman rehellisesti ja ymmärrettävästi. Ei ainoastaan voidaksemme tarjota sinulle kuluttajana mahdollisuuden valita tuotteet valistuneen tiedon perusteella, vaan myös siksi, että haluamme kannustaa muita yrityksiä toimimaan kestävällä tavalla ja sisällyttämään kestävyystiedot omaan raportointiinsa.

Polkumme kohti 100-prosenttisesti kierrätettävää pakkausta

Alta voit seurata etenemistämme kohti 100-prosenttisesti kierrätettävää ja muovitonta pakkausta. Lista koskee Contourin omaa varastoa ja on viimeksi päivitetty 7.1.2020.