Sairauspoissaolot kuormittavat sekä työntekijää että yritystä

Työperäiset sairaudet aiheuttavat vuosittain suuria kustannuksia niin yrityksille kuin työntekijöille. Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen säästää sekä ihmisiä että rahaa, ja siksi yritysten kannattaakin panostaa siihen järjestelmällisesti.

Rasitusvammoista kärsivä työntekijä maksaa kovan hinnan sekä taloudellisesti että fyysisesti.

Sairauspoissaolot muodostavat merkittävän menoerän, joten yritysten kannattaa suhtautua niihin vakavasti. Sairauspoissaolon hinta on paljon enemmän kuin vain itse sairausloman aikainen työvoimavaje, sillä se vähentää työtehoa ja työntekijän tyytyväisyyttä vielä pitkään sen jälkeen, kun työntekijä on palannut töihin. Ehkäisemällä sairauspoissaoloja jo ennalta voidaan muun muassa vähentää tuottavuuden laskusta johtuvia kuluja sekä sairauspoissaoloon mahdollisesti kuuluvia sijais- ja perehdytyskuluja.

Lue lisää täältä: Kaikki, mitä sinun tulee tietää sairauslomasta.

How can sick leave be prevented?

Sairauspoissaolot – miten niitä voidaan ehkäistä?

Sairauspoissaolot voivat johtua monesta asiasta, joten niiden ehkäiseminen vaihtelee sairauspoissaolon syyn mukaan. Dialogi ja keskustelu ovatkin ensimmäinen askel, kun lähdetään selvittämään, miksi sairauspoissaolot ovat lisääntyneet tietyllä osastolla tai tietyssä yrityksessä. Myös työpaikkaselvityksellä voidaan selvittää sairauspoissaoloihin vaikuttavia asioita. Vaikka työntekijöiden sairauspoissaolot johtuisivatkin eri syistä, niitä voidaan yleensä vähentää lisäämällä työntekijöiden jaksamista päivän aikana. Sen tuleekin olennaisesti kuulua yrityksen sairauspoissaoloja ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Lue, miten rasitusvamma uhkasi freelance-suunnittelija David Carlssonin toimeentuloa

How can sick leave be prevented?

Miten jaksamista voidaan lisätä stressaavassa ympäristössä?

Jaksamisen lisääminen työpaikalla on vaikeaa, jos työ on stressaavaa esimerkiksi työtehtävien määrästä tai niukoista resursseista johtuen. Yksi tapa lisätä jaksamista on panostaa sopiviin työvälineisiin. Huonot työvälineet voivat kuluttaa työntekijän energiaa, jota tarvitaan työtehtävien ratkaisemiseen mutta jota tuhlaantuu esimerkiksi perinteisen tietokonehiiren kanssa tuskailuun. Voi olla vaikea uskoa, että esimerkiksi hiirenkäytön pienet liikkeet vaikuttavat suuresti jaksamiseen ja sitä kautta työtehtävien tekemiseen. Näin kuitenkin on. Coxitin suorittaman pohjoismaisen tutkimuksen osanottajista jopa 65 prosenttia koki, että ergonomiset työvälineet auttoivat heitä työskentelemään tehokkaammin. Myös muut eurooppalaiset tutkimukset ovat samoilla linjoilla.

How can sick leave be prevented?