Miten sairauslomaa lyhennetään?

Messy and creative home office

published

Työhönpaluun tukemiseksi ja sairauslomien lyhentämiseksi on työnantajien ennen kaikkea oltava tietoisia, kuinka työympäristön puutteet ja haasteet – fyysiset ja psyykkiset – voidaan tunnistaa ennen kuin ne johtavat työntekijän pitkäaikaiseen sairauspoissaoloon. 

Joitakin sairauslomia – erityisesti lyhytaikaisia ​​sairauslomia kausiluonteisten tartuntatautien ja vastaavien vuoksi – on vaikea täysin ennaltaehkäistä. Sen sijaan pitkittyneitä sairauslomia voidaan ennaltaehkäistä sekä lyhentää oikeilla työkaluilla.

Kansaneläkelaitos suosittelee verkkosivustollaan kela.fi toimintasuunnitelmaa, jossa on yhdeksän työkalua työntekijän työhönpaluun tukitoimia varten:

Työkalut sairausloman lyhentämiseksi ja työnpaluun tukemiseksi ovat:

Tämä työkalu mahdollistaa työntekijän osa-aikaisen työskentelyn silloin, kun kokoaikainen työskentely ei ole mahdollista.

On sekä työnantajan että työntekijän etu pyrkiä edistämään työntekijän työkykyä, hyvinvointia sekä terveyttä, ja kuntoutuksella voidaan tukea työntekijän työssä jatkamista.

Tämä työkalu mahdollistaa työntekijän kompetenssin kehittämisen sekä mahdollisen uudelleensijoittamisen työntekijälle sopiviin työtehtäviin.

Tämä työkalu tukee työntekijän kuntoutumista ja luo joustavuutta työhön palaamista varten.

Työkokeilu omalla työnantajalla voidaan käynnistää työterveysneuvottelun kautta, jossa tehdään suunnitelma työkokeilun sisällöstä ja raameista.

Jos työn kuormitusta pystytään rajoittamaan, voi työhön palaaminen olla helpompaa ja nopeampaa.

Jos työntekijä kykenee olemassa olevalla kompetenssillaan tekemään muita työnantajan tarjoamia työtehtäviä, voi se olla järkevä tukitoimi työhön palaavan työntekijän kannalta.

Työn ergonomian mahdollistaminen oikeiden työvälineiden ja apuvälineiden avulla on yksinkertainen keino auttaa työntekijää palaamaan työn pariin.

Työvälineiden lisäksi ergonomisia paranuksia voidaan tehdä työympäristöön.

Yhdeksän työkalua perustuvat konkreettisiin toimiin ja menetelmiin, joita kaikki työnantajat voivat käyttää. Voit lukea lisää aiheesta Kelan verkkosivuilta

Työterveyslaitoksen verkkosivuilta saat lisätietoa koskien tukimuotoja, joilla tuetaan työhön paluuta.