Sairausloma ja irtisanominen

Dismissal during sick leave - what now?

published

Pitkäaikainen sairausloma saattaa aiheuttaa työntekijälle aiheellisen huolen työpaikan menettämisestä.


Työnantaja voi irtisanoa työntekijän sairausloman aikana ja jopa työntekijän sairausloman perusteella. Yleissäännös on kuitenkin, että työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. 

Tässä luvussa saat lisätietoa siitä, missä tilanteessa työnantaja voi irtisanoa sinut sairauslomalla ja mitä sääntöjä sovelletaan sairauslomiin ja irtisanomiseen.

Voiko työnantaja irtisanoa sinut sairausloman vuoksi?

Työntekijänä sinulla on oikeus olla poissa töistä sairauden vuoksi, mutta työnantaja voi silti irtisanoa työntekijän sairauslomalla. Tämä pätee riippumatta siitä, työskenteletkö julkisella vai yksityisellä sektorilla. Työntekijä voidaan irtisanoa sairausloman aikana tai sairausjakson jälkeen, mutta tämä edellyttää, että irtisanominen on objektiivisesti perusteltua.

Tosiasiallinen perustelu voi olla esimerkiksi yrityksen olosuhteet, kuten leikkaukset, uudelleenjärjestelyt ja organisaatiomuutokset. Nämä ovat ehtoja, jotka voivat vaikuttaa kaikkiin työntekijöihin, etkä ole välttämättä näiltä suojattu sairausloman vuoksi. 

Irtisanominen sairausloman vuoksi 

Työntekijä voidaan irtisanoa sillä perusteella, että tämä on sairauslomalla, mutta sairastuminen itsessään ei ole riittävän asiallinen ja painava irtisanomisperuste. 

Jälleen ratkaisevaa on, onko irtisanominen objektiivisesti perusteltua. Syynä voi olla esimerkiksi se, että sairauden, vamman tai tapaturman takia työntekijän työkyky on vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Perustelusta riippumatta irtisanomisen objektiivisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että työnantaja on yrittänyt löytää työntekijälle vaihtoehtoisen roolin työpaikalla. 

Jos sinut irtisanotaan sen perusteella, että olet sairauslomalla, on aiheellista ottaa yhteyttä ammattiliittoon. Ammattiliitto voi auttaa sinua arvioimaan, onko irtisanominen oikeutettu ja perusteltu. 

Esimerkiksi Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa neuvotaan työsopimuksen irtisanomisperusteiden arvioimisessa seuraavalla tavalla: 

Työnantajalla on oltava irtisanomiseen lainmukainen, asiallinen ja painava syy. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi tapausta, jossa: 

  • Työntekijä olennaisesti rikkoo työsuhteeseen vaikuttavia velvoitteita.
  • Työntekijän työntekoedellytyset ovat olennaisesti muuttuneet ja hän ei kykene selviytymään työtehtävistään.
  • Työnantajan tarjoama työmahdollisuus on olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt ja työntekijää ei voida sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin. 

Työsuhteen velvoitteita laiminlyöneelle työntekijälle on annettava mahdollisuus korjata virheensä ja ennen irtisanomismenettelyä on hänelle annettava varoitus.

Työnantajan on huomioitava, että irtisanomiseen ei ole oikeutta, jos 

  • Työn määrä vähenee tilapäisesti.
  • Verrattavissa oleviin töihin palkataan uusia työntekijöitä.
  • Työt on järjestetty uudelleen siten, että siitä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. 

Lähde: Työsuojeluhallinto 

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen 

Määräaikaisia työsopimuksia koskee erilaiset säännöt. Määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisperusteet on oltava kirjattuna työsopimukseen, muutoin määräaikaista työsopimusta ei monissa tapauksissa voi irtisanoa ennen työn keston sovittua määräaikaa tai ennalta sovitun työn valmistumista.  

Määräaikaisen työsopimuksen voi päättää sopimalla asiasta työnantajan ja työntekijän välillä. Jos työsuhde päätetään joko työntekijän tai työnantajan toimesta ennen määräajan päättymistä, voidaan päätöksen tehnyt osapuoli todeta velvolliseksi korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 

Voit lukea lisää määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisesta täältä