Ergonomian anatomia

The Anatomy of Ergonomics

published

Tunnet varmasti käsitteen ergonomia. Tiedät, että se pitäisi ottaa huomioon työpaikallasi ja mieluiten myös omassa kodissasi. Mutta mitä todella on ergonomiaa käsittelevän tieteen takana? Milloin ja miksi aloimme huolestua ergonomiasta?


Ergonomian alkuperä

Ergonomia on kreikkalainen neologismi, joka koostuu sanoista "ergon", joka tarkoittaa työtä ja "nomos", joka tarkoittaa lakia. Sanan alkuperä juontaa juurensa vuoteen 1857, jolloin puolalainen tiedemies Wojciech Jastrzębowski käytti sitä ensimmäisen kerran. Ergonomia käsitteenä liittyy niin sisustussuunnitteluun eli fyysiseen ympäristöön, kuten tuoliin, pöytiin ja näyttöihin kuin henkiseenkin ympäristöön. Anatomian, fysiologian, sosiologian ja organisatorisen tieteen kaltaiset tieteenalat ovat kaikki osa ergonomian käsitettä.

Kaikki mitä sinun tulee tietää ergonomiasta

Kaiken kaikkiaan kyse on siitä, että ihmisten ja fyysisten elementtien on toimittava yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla, koska tarvitsemme paljon fyysisiä työvälineitä ja käytämme yhä enemmän työkaluja. Tämä ei ole aina ollut tilanne, vaan vasta teollistumisen ja korkeamman tuottavuusvaatimuksen vuoksi ihmiset alkoivat ajatella ergonomiaa. Esimerkiksi tanskalaiset hierojat taistelivat 1950-luvulla ns. työvoimistelun puolesta työaikana, sillä sen koettiin auttavan sellaisten tapaturmien ehkäisyssä, jotka johtuivat väsymyksestä tai toistuvista liikkeistä. Kuitenkin vasta 1960-luvulla työympäristöön alettiin todella kiinnittää huomiota pohjoismaissa. Aluksi huomiota kiinnitettiin tehtaiden työtehtävien muuttamiseen, mutta kun työ siirtyi enemmän ruudun eteen, niin siirtyi ergonomiakin.

Lisätietoja työympäristön, työalueen ja työpisteen vuorovaikutuksesta

Kansainvälinen näkökulma

Ergonomia koskee sekä työhön liittyvien vammojen ennaltaehkäisyä että hoitoa. Kuitenkin Euroopan maat eroavat huomattavasti toisistaan siinä, miten ne korostavat ergonomiaa ja oikeanlaisten työvälineiden tärkeyttä.

Pohjoismaat ovat edenneet pitkälle ergonomian alalla, ja niillä on pitkät perinteet ennaltaehkäiseviin toimiin keskittymisessä. Erityisesti on ymmärretty, että työperäisiä vammoja on vaikea hoitaa, ja siksi ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Tästä syystä työpaikoilla suoritetaan vuosittaisia työpaikka-arviointeja ja nimetään työsuojeluvaltuutettuja työntekijöiden keskuudessa.


Takaisin nykyhetkeen

"Moderni ergonomia" on tieteenala, joka tutkii, miten keho toimii ja miten sopeuttaa työpaikan ympäristö ihmiskehon luonnollisiin liikkeisiin. Päinvastainen tapa ajatella – eli ajatus, että kehon olisi sopeuduttava työympäristöön ja sen suunnitteluun – on vanhentunut lähestymistapa ergonomiaan. Moderni ergonomia syntyi 1970-luvun puolivälissä, ja se vaikuttaa edelleen huonekalujen suunnitteluun ja tuotantoon. Erityisesti toimistokalusteille on tunnusomaista, että ergonomia keskittyy entistä enemmän nyky-yhteiskuntaan. Teknologian nopealla kehityksellä on myös merkittävä vaikutus moderniin ergonomiaan, mikä auttaa yrityksiä vastaamaan työntekijöiden tarpeisiin.

Riippuen alasta, ergonomian käsite voidaan mieltää hyvin eri tavoin. Jos työskentelet toimistossa ja PC:n äärellä, pääpaino on yleensä toimistotilan ja toimistokalusteiden suunnittelussa. Tämä koskee myös terveydenhuolto- ja koulutusalan työntekijöitä, joiden työ on nykyään pääasiassa istumatyötä näytön edessä. Jos kyse on kuitenkin fyysisemmästä työstä tehtaalla tai vaikeammasta ulkotyöstä, keskitytään työasentojen ja nostotapojen vaihtamiseen sekä niihin liittyviin aputyökaluihin.

Alasta riippumatta tuloksena on onnellisempi ja terveellisempi työntekijä, mikä lisää tuottavuutta ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia yritykselle.

Ergonomian tietosanakirja

  • MSD: Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt (lihas- ja luuhäiriöt)
  • RSI: Rasitusvammat
  • Ergonominen profylaktinen työ: ennaltaehkäisevä ergonominen työ
  • EGA: Yksipuolisesti toistuva työ
  • OHS:Työterveyshuolto