Kaikki mitä sinun tulee tietää sairausloman ottamisesta Isossa-Britanniassa

Työolot ja sairausloman rajoittaminen ovat olleet viime aikoina esillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yksityiset yritykset, julkiset laitokset ja ammattiliitot ovat parantaneet fyysistä ja psyykkistä työympäristöä kampanjoiden ja kyselyjen avulla.

Poliittisesta näkökulmasta Ison-Britannian työympäristö on ollut merkittävä huolenaihe. Brexitin jälkeisenä aikana Ison-Britannian hallitus on vannonut, että se ei tee muutoksia ja pitäytyy aikaisemmissa kovasti taistetuissa parannuksissa, mutta konkreettisia ehdotuksia on edelleen pöydällä työntekijöiden oikeuksien vähentämiseksi. Yksi yksityiskohta on lepotauot niille, jotka työskentelevät yli 48 tuntia viikossa.

Tällä sivulla voit lukea kaikesta, mitä sinun tulee tietää sairauslomista Isossa-Britanniassa. Alla olevasta sisällysluettelosta saat yleiskatsauksen käsittelemistämme aiheista.

Sairausloma on mittapuikko, joka osoittaa, kuinka Yhdistyneen kuningaskunnan työntekijät viihtyvät töissä. Alustavana johtopäätöksenä on oltava, että vaikka työtä on vielä tehtävää, on ollut merkittävä laskutrendi vuodesta 1996 vuoteen 2020 . Pandemian aikana koronavirus toi uusia ulottuvuuksia sairauspoissaoloihin. Silti, vaikka monet jäivät sairauslomalle pandemian vuoksi, muut poissaolosyyt jatkoivat laskusuuntaansa kotitehtävien ja sosiaalisen etäisyyden vuoksi.

Eräässä Yhdistyneen kuningaskunnan terveys- ja turvallisuusviranomaisen (HSE) analyysissä todettiin, että 1,6 miljoonaa työntekijää kärsii työhön liittyvistä sairauksista. Samaan aikaan näiden terveysongelmien kustannukset ovat huikeat 16,2 miljardia puntaa (2018/2019. Tapausta kohden sairauslomakustannukset ovat yhteensä 19 000 puntaa .

Seuraavassa osiossa voit lukea lisää sairauslomien vakavuudesta Isossa-Britanniassa.

Sairauslomaa keskimäärin

Office for National Statisticsin tuoreimmat tiedot osoittavat työntekijöiden poissaoloasteiden yleisen laskun Ison-Britannian työmarkkinoilla . Tämä trendilinja on ollut johdonmukainen viimeiset 25 vuotta. Vuonna 2020 poissaoloprosentti laski 1,8 prosenttiin, mikä on alhaisin mitattu luku sitten vuoden 1995, kun taas koronaviruksen osuus kaikista sairauspoissaoloista oli 14 prosenttia.

Vaikka käyrä on litistynyt muutaman viime vuoden aikana, näemme samanlaisen kehityksen julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöillä viimeisen vuosikymmenen aikana. Julkisella sektorilla poissaoloprosentti oli kuitenkin korkeampi kuin yksityisellä sektorilla, 2,7 % vs. 1,6 %.

Sickness absence rate has reached a record low

Kun tarkastellaan poissaolopäivien keskimääräistä määrää työntekijää kohden Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on myös selvä laskutrendi. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Yhdistyneen kuningaskunnan työntekijöiden keskiarvo on noussut vuoden 2010 7,4 poissaolopäivästä 5,8 päivään vuonna 2020.

sickness absence rate has been consistently higher for public sector employees over the decade

Sairauslomaa keskimäärin
Sairauspoissaoloprosentti on julkisen ja yksityisen sektorin keskiarvo vuosina 2015–2020.

Tiedot ovat tilastotoimistolta .

Lue koko raportti
sick leave on average in public and private sector

Sairausloma ja työympäristö

Työolot – sekä fyysiset että henkiset – vaikuttavat merkittävästi sairauslomiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Public Health Englandin mukaan vaikka se osoittaa, että "hyvä työ" on hyväksi terveydelle, on monimutkaista sitoa työympäristön seurauksia terveyteen. Mielenterveys on tällä hetkellä suuri painopiste Isossa-Britanniassa, kun puhutaan työterveydestä. Yli 14,3 miljoonaa työpäivää menetetään vuosittain stressin, masennuksen ja ahdistuksen vuoksi, kun taas joka kuudes aikuinen on kokenut yleisen mielenterveyshäiriön viimeisen viikon aikana. Mielenterveysongelmat ovat pitkään vaikuttaneet pitkäaikaisiin sairaslomiin.

Toinen keskeinen tekijä on tuki- ja liikuntaelinten (MSK) sairaudet, kuten selkäkivut ja hiiriin liittyvät kivut työntekijöille, jotka työskentelevät pitkiä päiviä pöytänsä ääressä. Vuonna 2017 MSK-ongelmat olivat toiseksi yleisin poissaolopäivien syy Isossa-Britanniassa, ja niiden osuus kaikista sairauspoissaoloista oli yli 17 prosenttia. Isossa-Britanniassa joka kymmenes kokee MSK-olosuhteita työssään Isossa-Britanniassa, mikä vastaa noin 28 miljoonaa menetettyä työpäivää vuodessa.

Työpaikalla on merkittävää potentiaalia vähentää sairauspoissaoloja henkisten ja fyysisten näkökohtien vuoksi, sillä parantamismahdollisuuksia on useita. Tässä osiossa voit lukea lisää fyysisiin ja psyykkisiin työoloihin liittyvistä sairaslomista ja näiden kahden sairausloman eroista.

Sairausloma ja fyysinen työympäristö

Health and Safety Executive (HSE) teki tutkimuksen ja raportin MSK:sta , sen vaikutuksista työoloihin ja sen yhteydestä vuoden 2020 sairauslomalla oleviin työntekijöihin.

Täältä löydät heidän tärkeimmät löydöstään.

1. MSK:hen liittyvien tapausten määrä on yleensä laskenut. Työperäisten tuki- ja liikuntaelinten sairauksien kokonaismäärä kaudella 2019/2020 oli 480 000, esiintyvyys 1 420 tapausta 100 000 työntekijää kohti. Näissä tapauksissa 212 000 kohdistui yläraajoihin, kuten kaulaan ja käsivarsiin. 176 000 liittyi selkäongelmiin ja 93 000 alaraajoihin – sääriin, nivusiin jne.
2. MSK-sairaudet ovat yleisempiä manuaalisilla aloilla, kuten maataloudessa, metsätaloudessa ja kalastuksessa, rakentamisessa, ihmisten terveydessä ja sosiaalityössä. Sitä vastoin ammatin mukaan osuudet ovat korkeampia ammattiammateissa, hoito-, vapaa-ajan- ja muissa palveluammateissa sekä prosessi-, laitos- ja konetyöntekijöissä.
3. Kriittisiä työtekijöitä, jotka aiheuttavat MSK:ta, ovat enimmäkseen työntekijät, jotka joutuvat suorittamaan raskasta manuaalista käsittelyä, työskentelyä hankalia asennoissa pitkään sekä toistuvaa näppäimistöön ja hiireen liittyvää työtä.

Lue myös: Kaikkien Yhdistyneen kuningaskunnan työnantajien on toimitettava DSE-arvio työntekijöille, jotka käyttävät tietokonetta yli tunnin kerrallaan .

wrist pain

Sairausloma ja psyykkinen työympäristö

Terveys- ja turvallisuusjohtaja (HSE) kirjoitti raportin työpaikan vaikutuksista psyykkisiin oloihin vuonna 2020.

Täältä löydät heidän tärkeimmät löydöstään.

1. Joka neljäs ihminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa kokee jossain vaiheessa mielenterveysongelmia. Sen vakavuus voi vaihdella, ja useimmat ovat lieviä, mutta seuraukset voivat olla vakavia, jos niitä ei käsitellä.
2. Psykologiset traumat, kuten stressi tai ahdistus, lisäävät sairasloman riskiä. Vaikka ihmisillä on erilaisia ​​rajoituksia sille, mitä he voivat joutua alttiiksi, mitä vakavampi trauma on, sitä suurempi on riski, että työntekijä joutuu pitkäaikaiseen sairauslomaan.
3. Yhdistyneessä kuningaskunnassa työnantajilla on laillinen velvollisuus auttaa työntekijöitään. Työhön liittyvä mielenterveys ja työkuormitus on mitattava työntekijöiden riskin suhteen ja sen mukaan on tehtävä mukautuksia.
4. Ahdistus, stressi ja masennus ovat yleisimpiä mielenterveysongelmia. Ne ovat usein reaktio monimutkaisiin elämäntapahtumiin, mutta ovat myös suora työhön liittyvä tila. Jos työntekijä joutuu pitkään mielenterveysongelmiin, se voi aiheuttaa fyysisiä ja henkisiä vahinkoja.

blank white photo

Sairausloman estäminen

– Sairauspoissaolo on monimutkainen suhde ihmisten fyysisen ja psyykkisen terveyden ja työympäristön välillä. Ei ole olemassa "taikaluotia", mutta on tapoja, joilla työnantajat voivat vaikuttaa." kirjoittaa NHS vuoden 2017 raportissaan Reducing Sickness Asence – Evidence Review.

Sairauslomaa voidaan lyhentää entisestään. On tärkeää korostaa, mutta se vaatii asianmukaisia ​​varotoimia ja hallitukselta yksittäisille organisaatioille omistautunutta työtä. Työnantajilla ja linjajohtajilla on oltava käytössään oikeat työkalut, joilla varmistetaan, että ongelmat ja työkuormat – sekä fyysiset että henkiset – hoidetaan asianmukaisesti ja alustavasti.

Lyhyen ja pitkän sairausloman ehkäisyssä on kyse sekä fyysisten että henkisten olosuhteiden optimoinnista työpaikalla.

Tässä osiossa kerrotaan lisää tehokkaista työkaluista, joilla sairauspoissaoloja voidaan vähentää työnantajan näkökulmasta ennakoivasti. Joskus valtavan potentiaalin hyödyntäminen vaatii vain vähän vaivaa. Tämä voi tapahtua asentamalla pystysuora tietokonehiiri, joka auttaa vähentämään käsivarsien ja kyynärpäiden kipua .

Lue myös: Keskitetyn hiiren edut .

Kuinka vähentää sairaslomaa?

Ensinnäkin työnantajien tulee olla tietoisia työoloista ja rakenteista, jotka voivat auttaa löytämään kivut tai haasteet – niin fyysiset kuin henkisetkin – jotka voivat ajan myötä kehittyä pitkäaikaiseksi sairauslomaksi.

Joitakin lyhytaikaisia ​​sairauslomia voi olla erittäin vaikea poistaa, koska se johtuu usein vuodenajasta johtuvista infektioista ja sairauksista, kuten vilustumisesta. Päinvastoin, organisaatiot voivat vähentää pitkäaikaisia ​​sairauspoissaoloja, jos ne lähestyvät sitä oikealla ponnistelulla ja strategialla.

NHS:n raportti vuodelta 2017 Reducing Sickness Asence -ohjelmasta suosittelee eri tekijöitä vähentämään työntekijöiden poissaoloja ja lähestymään ennakoivasti pitkäaikaista sairauslomaa.

5 vinkkiä sairasloman vähentämiseen optimoidun ergonomian avulla
messy home office

Hoitokeskustelut sairausloman aikana

Vaikka pakollisia tapaamisia ei vaadita tiettyinä hetkinä poissaolon aikana, on hyödyllistä pitää yhteyttä sairaslomalla oleviin työntekijöihin .

Pitkäaikaisen sairausloman aikana linjajohtaja voi kutsua työntekijän hoitokeskusteluun. Hoitokeskustelu ei ole pakollinen, vaan vapaaehtoistyö, joka mahdollistaa työntekijän palaamisen työpaikalle.

On tärkeää huomata, että hoitokeskustelun tarkoituksena on selvittää paras mahdollinen tapa pitää työntekijä yrityksessä. Kyse on tulevaisuuden ratkaisujen löytämisestä, jotka mahdollistavat työntekijän palaamisen parhaalla ja nopeimmalla mahdollisella tavalla nykyisestä sairaudesta ja oireista tinkimättä.

Keskustelu ei saa keskittyä menneisyyteen, vaan vahvan työsuhteen aloittamiseen uudelleen.

Mahdollisia kysymyksiä hoitokeskusteluun
- Mitä kuuluu?
– Miten voimme työnantajana auttaa sinua palaamaan töihin parhaalla mahdollisella tavalla?
– Mitä tarpeita tarvitset auttamaan sinua täyttämään?
– Mitkä työkalut tai sopimukset voisivat mielestäsi auttaa sinua säilyttämään työsi meillä?

Pitkäaikaisella sairauslomalla hoitokeskustelu on luotettava väline vuoropuheluun siitä, kuinka työnantajan tulisi auttaa työntekijää palaamaan työhön. Mitä nopeammin aloitat tämän keskustelun, sitä parempi, eikä sitä saa pakottaa liian aikaisin sairauslomalla.

Care conversations during sick leave

Työkaluja sairauspoissaolojen estämiseen

Organisaatiot ovat viime vuosien aikana tulleet tietoisemmiksi ergonomisen työpaikan eduista, joissa fyysiset työolosuhteet ovat etusijalla.

Pitkäaikaiset poissaolot voidaan ehkäistä paljon paremmin, kun työntekijä tekee työnsä oikeissa työasennoissa kehon fyysistä ylikuormitusta vähentävin liikkein. Luonnollisesti työvälineet ovat välttämättömiä ruumiillisen työn töissä, joissa on paljon fyysistä työtä, mutta sillä on suuri merkitys myös toimistossa istuville työntekijöille. Kiinteä asento työpöydän takana hiirellä ja näppäimistöllä työskennellessä rasittaa selkää, niskaa ja kyynärpäätä merkittävästi pitkän ajan kuluessa.

Toimistotyöntekijöitä voisi helpottaa näppäimistöllä , joka auttaa työntekijää saavuttamaan ergonomisemman asennon kädet oikealla vartalon edessä. Lisäksi keskitetty tietokoneen hiiri minimoi työntekijän kehon liikkeet ja samalla luo synergiaa näppäimistön ja tietokoneen hiiren välisessä virtauksessa.

Oikeat ergonomiset laitteet ja keskitetty hiiri voivat vähentää sairauspoissaoloja ja lisätä työntekijöiden tuottavuutta yhdellä kertaa. Kun työntekijät ovat kivuttomia, he voivat keskittyä työhönsä ja jatkaa sitä pidempään.

Voit lukea lisää toimiston ergonomiasta täältä .

blank white photo

Sairausloma ja palkka

Työelämänsä aikana useimmat työntekijät joutuvat jossain vaiheessa sairauslomaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tilastokeskuksen mukaan jopa alhaisimman sairauspoissaolojen ryhmän, 25–34-vuotiaiden, sairauspoissaoloprosentti on 1,5 % heidän työajastaan .

Valtava määrä ihmisiä jää jossain vaiheessa sairauslomalle, miksi meidän on pidettävä mielessä, miten sairausloma vaikuttaa palkkaamme. Tämä sairausloman ja palkan välinen korrelaatio on se, mitä seuraava osa valaisee.

Sairauspalkkojen tyypit

Pitkäkestoisella sairauslomalla oikeutettu palkka vaihtelee työstä toiseen, mutta käytössä on myös erilaisia ​​sairausajan palkkajärjestelmiä.

Jos jäät sairauslomalle, saatat olla oikeutettu sairauspäivärahaan. Pohjimmiltaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa työntekijöille on tarjolla kahdenlaisia ​​sairauspalkkoja:

– Yrityksen sairauspalkka (kutsutaan myös sopimus- tai työsairauspalkkaksi)
– Lakisääteinen sairauspäiväraha

Jos työskentelet organisaatiossa, jossa on sairauspalkkajärjestelmä, sitä kutsutaan "yrityssairauspalkkajärjestelmäksi". Tässä tapauksessa sinulle pitäisi maksaa se, mitä olet sen perusteella velkaa. Jos sinulla ei ole oikeutta yrityksen järjestelmään, työnantajasi tulee silti maksaa sinulle SSP:tä, joka tunnetaan myös nimellä lakisääteinen sairausloma, jos olet oikeutettu.

woman on the phone from home office

Yrityksen sairauskorvaukset
Joissakin organisaatioissa työntekijät saavat paremman järjestelmän kuin lakisääteinen vähimmäisvaatimus – SSP. Työnantajasi voi vapaasti tarjota tarkistettuja suunnitelmia, jotka eivät täytä SSP:n lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia. Yrityksen sairausajan palkkatietosi tulee aina olla saatavilla työllisyystodistuksessasi, jonka saat, kun aloitat työskentelyn organisaatiossa.

Koska järjestelmät voivat vaihdella merkittävästi organisaatioittain, on vaikea asettaa "standardia". Sairauspalkkajärjestelmät alkavat kuitenkin tyypillisesti vähimmäispalveluajan jälkeen – se voi olla kolmen kuukauden koeaika.

Tämän jälkeen, jos joudut sairauslomalle, saat säännöllistä palkkaasi tietyn viikkomäärän asti. Kun tämä kynnys on ylitetty, saat puolet palkasta vielä ennalta määrätyltä viikkomäärältä, kunnes jäät palkattomaksi.

Yrityksen sairauspalkkajärjestelmissä sinun on esitettävä sairaustodistus. Yleensä voit itse todeta sairausviikon ennen kuin tarvitset lääkärinlausunnon.

Lakisääteinen sairauspäiväraha

Jos sinulla ei ole yritysjärjestelmää, työnantajasi maksaa sinulle lakisääteistä sairauspäivärahaa (SSP), jos täytät vaatimukset. Saat SSP:n niiltä päiviltä, ​​joita tavallisesti olisit työskennellyt. Ensimmäiset kolme päivää sairauslomalla ei tarjoa sinulle SSP:tä, ellet ole ollut SSP:llä viimeisten kahdeksan viikon aikana ja olet jälleen osoittautunut kelpoiseksi.

Lähde: ACAS

blank white photo

Työperäinen sairausloma

Tyypillisesti sairautesi syy ei vaikuta käytettävissäsi olevaan sairausajan palkkaan. Työnantajallasi voi kuitenkin olla tarjolla ainutlaatuisia etuja tässä tapauksessa, joten tarkista aina heiltä lisätietoja.

Jos sairautesi tai vamma sattuu työssä, sinulla on laillinen oikeus tehdä henkilövahinkovaatimus. Tämä koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä vammoja, kuten stressiä tai ahdistusta. Keskustele aina ammattiliiton tai asianajajan kanssa, jos harkitset tätä vaihtoehtoa.

Man writing with a pensel at the desk

Sairauslomaa koskeva lainsäädäntö

Useimmille Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaille sairausloma on suhteellisen mutta luonnollinen osa heidän työelämäänsä.
Joskus sairastuu. Se on väistämätöntä. Onneksi sitä tapahtuu niin harvoin, että sairausloman vaikutukset eivät haasta työntekijää tai työnantajaa vakavasti. Keskimääräinen sairausloma on laskenut viimeisen vuosikymmenen aikana . Vuonna 2010 2,2 prosenttia kaikista työajasta menetettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa sairausloman vuoksi. Vuonna 2020 luku laski 1,8 prosenttiin. Sieltä tiedämme, että työntekijöillä on yleensä suurempi prosenttiosuus sairauspoissaoloista julkisella sektorilla kuin yksityisellä sektorilla.

Mutta vaikka voit näyttää terveeltä – sekä fyysisesti että henkisesti – voit saada tyhjästä surkean omaisuuden, joka tarjoaa uusia sairasloman syitä joksikin aikaa. Siksi perustiedot sairauslomaoikeuksista auttaa aina.

Tässä osiossa luet sairauslomaa koskevista oleellisista tiedoista ja lainsäädännöstä. Vaikka emme voi kattaa lain teknisiä näkökohtia, yritämme esittää yleiset ohjeet, jotka sinun pitäisi nyt.

Onko sinulla oikeus sairauspäivärahaan?

Katso alla olevasta ohjeesta, oletko oikeutettu sairausrahaan pitkäaikaisen sairausloman aikana vai et.

– Jos olet työntekijä Isossa-Britanniassa, sinulla on yleensä oikeus sairauskorvaukseen, kun olet pitkäaikaisella sairauslomalla ja työkyvytön.
– Sinun tulee ilmoittaa työnantajallesi mahdollisimman pian, jos jäät työkyvyttömäksi. Tarkista aina, onko työnantajasi antanut sopimuksessasi erityisiä ohjeita.
– Työnantajasi voi pyytää töihin paluuhaastattelua, kun palaat töihin. Tämä ei ole pakollinen keskustelu.
– Sinun on esitettävä lääkäriltäsi saamasi kuntotodistus (kutsutaan myös sairauslappuksi), jos olet poissa töistä yli seitsemän päivää (mukaan lukien viikonloput ja juhlapyhät).
– Sinulla on oikeus sairaslomaan ja jos olet lomalla. Lisäksi on muutamia rajoitettuja tilanteita, joissa voit silti saada sairausajan palkkaa, jos työskentelet ulkomailla).
– Sinulla on edelleen oikeus sairauskorvaukseen, jos olet nollatuntisopimuksessa (ja ansaitset yli 120 puntaa viikossa, et ole yrittäjä). Jotkut työnantajat eivät kuitenkaan välttämättä tarjoa sinulle työtä sairaana.

Yrittäjillä ei ole oikeutta sairauspäivärahaan.

Lähde: Unison

blank white photo

Sairausloman laskeminen

Yrityksillä on kaksi tapaa laskea sairauspoissaoloihin menetetty aika – tunnetaan myös poissaoloina.

Yksinkertainen kaava on yksinkertaisesti poissaolojen prosenttiosuus sairausloman vuoksi menetettyjen päivien kokonaismäärästä. Alta löydät laskelman, jonka avulla voit selvittää, kuinka paljon työntekijällä, tiimillä tai osastolla on jäänyt yhteensä työtunteja koko yrityksessä. It Workerscan on arvokas työkalu poikkeamien ja painopistealueiden löytämiseen:

(Päivämäärä yhteensä / tämän päivän työpäivät) X sadalla = poissaoloprosentti

Toiseksi on olemassa Bradford-tekijä , jonka avulla johtajat voivat arvioida työntekijöiden poissaolotiedot pisteytysjärjestelmän avulla. Bradford Factorin avulla yhdistät sairauslomien lukumäärän tietyn vuoden sisällä sairauspäivien kokonaismäärään.

Poissaoloajat^2 x Poissaolopäivien kokonaismäärä = Bradford-pisteet

Se, miten organisaatiot arvioivat Bradford-tekijän, vaihtelee, mutta useat sairaudesta johtuvat jaksot lisäävät Bradford-pisteitä ja nostavat punaisen lipun.

Calculating sick leave

Muistiinpanot ja sairaustodistukset

Työntekijän on aina toimitettava työnantajalleen lääkärin antama kuntotodistus, jos hän on ollut sairaana yli seitsemän päivää peräkkäin ja jäänyt sairauslomalle. Nämä seitsemän päivää sisältävät vapaapäivät, kuten pyhäpäivät ja viikonloput.

Jos työntekijät eristävät itsensä koronaviruksen takia, he voivat saada "eristysilmoituksen" verkossa NHS 111:stä, jotta he voivat olla menemättä lääkärin vastaanotolle tai sairaalaan.

Vastaavan huomautuksen antaa fysioterapeutti, jalkaterapeutti tai toimintaterapeutti, jos sairaus liittyy mielenterveyteen. Sitten se viittaa Allied Health Professionalin (AHP) terveys- ja työraporttiin.

Sopivuushuomautuksessa lukee yleensä, että työntekijä joko "ei kelpaa työhön" tai "voi olla työhön kelvollinen".

Saattaa olla työhön soveltuvan arvioinnin yhteydessä työntekijän tulee keskustella ehdoista työnantajansa kanssa ja palata töihin. Näitä ovat esimerkiksi lyhennetyt työajat, erilaiset tehtävät jne. Jos edellä mainituista ei päästä sopimukseen, työntekijä on "ei kelvollinen työhön".

Itsesertifiointi
Jos työntekijä on sairaslomalla enintään seitsemän päivää, ei vaadita todistusta tai muuta sairaustodistusta. Palatessaan töihin työnantaja voi vahvistaa, että hän on ollut poissa sairauden vuoksi. Tätä kutsutaan itsesertifioinniksi.