Haluatko vähentää toimiston sairauspoissaoloja? Tässä on 5 vinkkiä

Do you want to reduce sick leave in the office?

julkaistu

Influenssa ei ole ainoa sairauspoissaoloja aiheuttava tekijä, sillä niitä aiheuttaa myös huono työympäristö. Onnistumisen avain on ottaa huomioon sekä fyysiset että henkiset tekijät. Työntekijöiden sairauspoissaolot voivat aiheuttaa monia haasteita. Onneksi sairauspoissaoloja on mahdollista ehkäistä sekä vähentää.

Kaikkia sairauspoissaoloja ei voida poistaa, sillä kaikki tulevat silloin tällöin kipeiksi. Mutta suuri osa sairauspoissaoloista voidaan estää kiinnittämällä huomiota niitä aiheuttaviin tekijöihin. Näin saadaan yleiskuva tilanteesta ja panostukset voidaan ohjata oikeaan paikkaan.

Lue lisää täältä: Keskitetyn hiiren edut

Seuraa aktiivisesti tilastoja sairauspoissaoloista

Jos työpaikallasi ei vielä ole tilastoa sairauspoissaoloista, ensimmäinen tehtävä on sellaisen laatiminen. Tilastoon on valittava työpaikan olosuhteisiin sopivat kriteerit. Ehkä yrityksellesi riittää yleiskatsaus, joka sisältää keskimääräiset sairauslomapäivät työntekijää kohti tai vuoden tiedot koko yrityksestä yksiköittäin jaoteltuna. Sairauspoissaolot voidaan myös jaotella lyhyt- ja pitkäaikaisiin, sekä sukupuolen ja ammattiryhmän mukaisesti.

Apua sairauslomalla olevalle tai sinulle, jolla on sairauslomalla oleva työntekijä

Tärkeintä on, että saatte käyttökelpoista tilastotietoa, jonka mukaan työpaikallasi voidaan toimia.

Työpaikan sairauspoissaoloista voidaan saada lisätietoja myös työpaikka-arvioinnin avulla. Myös työntekijöiden tyytyväisyyskyselyä voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Kiinnitä huomiota sairauspoissaoloihin, ja tee niiden vähentämisestä yhteinen projekti

Sairauspoissaolojen tulisi olla yhteinen huolenaihe. Usein niitä pidetään yksilöiden ongelmana, mutta yleensä kyse on koko yrityksen toimintatavoista. Jos yrityksen työntekijöillä on paljon sairauspoissaoloja, se on merkki siitä, että jokin perustavanlaatuinen seikka on pielessä.

Siksi ergonomiasta on tehtävä yhteinen projekti, ja on keskusteltava yhdessä sairauspoissaolojen syistä sekä etenkin siitä, miten niitä voidaan vähentää.

Hyvä ergonomia vähentää sairauspoissaoloja

Tietokoneen ääressä työskentely aiheuttaa fyysistä rasitusta, ja istumatyötä tekevät toimistotyöntekijät muodostavatkin 38 prosenttia kaikista sairauslomalla olijoista. Sen vuoksi ei ole samantekevää, millainen työpiste on.

Koska toimistossa tehtävää istumatyötä ei pidetä fyysisesti vaativana, siihen ei myöskään kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Jo pelkästään keskitetyn hiiren käyttö vähentää kipuja ja epämukavuuden tunnetta 99 prosentilla työntekijöistä.

Sairauspoissaoloja voidaan vähentää käyttämällä oikeanlaista työtuolia, korkeussäädettävää työpöytää sekä ergonomista näyttöä ja näppäimistöä. Näin työpaikalla voidaan säästää huomattavasti rahaa.

Suhtaudu psyykkiseen työympäristöön vakavasti

On aina helpompi suhtautua influenssaan tai murtuneeseen käteen kuin psyykkisiin ongelmiin. Tosiasia kuitenkin on, että psyykkinen työympäristö voi myös vaikuttaa suoraan sairauslomapäivien määrään.

Siksi johdon tehtävä on huolehtia myös siitä, että psyykkinen työympäristö on hyvä ja että kaikki työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ja tyytyväiseksi.

Vahvista työpaikan yhteisöllisyyttä

Työpaikan yhteisöllisyys vahvistaa myös työntekijöiden motivaatiota. Kun keskustelette yhdessä siitä, mitkä tekijät edistävät työiloa ja halua käydä töissä, saatte samalla juteltua myös tekijöistä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin.

Hyvä työyhteisö vahvistaa myös psyykkistä työympäristöä, jos aiheesta uskalletaan puhua – ja tämä koskee myös johtajia.